اپل رویداد Peak Performance را با یک اتفاق در حوزه AR به دنیا معرفی کرد

اپل رویداد Peek Performance را با یک اتفاق در حوزه AR به دنیا معرفی خواهد کرد!

رویداد Peek Performance اپل، هشتم مارچ ۲۰۲۲ مصادف با 17 اسفند ماه ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. در این مطلب از فراسیب اطلاعاتی پیرامون این اتفاق کسب خواهیم کرد. در کنار رونمایی...

ادامه مطلب