در صورتی که قصد همکاری با فراسیب در زمینه های مختلف دارید فرم ذیل را تکمیل کنید و منتظر تماس از سمت ما باشید:
مطلع باشید تسلط کافی به زبان انگلیسی و ادبیات نوشتاری فارسی در تمامی زمینه های فعالیت حائز اهمیت است.

[gravityform id=”5″ title=”false” description=”false”]