اپل آیدی چیست؟

برای استفاده از محصولات شرکت اپل هر کاربر باید یک ایمیل و پسورد که در سایت اپل به ثبت و به تایید اپل رسیده است روی دستگاه خود وارد کنند تا استفاده از بسیاری از امکانات دستگاه برای مثال دانلود اپلیکیشن برای دستگاه میسر شود. همچنین امکان استفاده از سایر امکانات مانند استفاده از آیکلود و خدمات مرتبط با آن وجود خواهد داشت.

اپل آیدی چیست

اپل آیدی چیست

آنلاک اپل آیدی

در صورتی که از اپل آیدی کارتی یا آماده و یا حتی اپل آیدی شخصی استفاده میکنید و به دلایلی اصطلاحا لاک (lock) شده است، برای آنلاک اپل آیدی و بازیابی پسورد باید از سرویس آنلاک اپل آیدی استفاده کنید که در فراسیب این کار را در کمتر از ۲۴ ساعت برای اپل آیدی ثبت شده انجام میدهیم.

ارور آنلاک اپل آیدی

ارور آنلاک اپل آیدی

در فرم زیر باید اطلاعات مورد نیاز جهت آنلاک اپل آیدی را وارد کنید، همچنین برای پیشرفت کار میتوانید پس از تکمیل فرم با پشتیبانی فراسیب در تماس باشید.