آیا قاب آیفون های سری ۱۳ با آیفون های سری ۱۴ سازگار و اندازه هست؟

آیا قاب آیفون های سری ۱۳ با آیفون های سری ۱۴ سازگار و اندازه هست؟

می‌دانیم که آیفون های سری ۱۴ شانزدهم شهریور ماه به صورت رسمی معرفی شدند. اما موضوعی که ذهن کاربران را درگیر کرده، لوازم جانبی و قاب‌های محافظ است و آن‌ها...

ادامه مطلب