قابلیت Do Not Disturb چیست؟

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در زمان هایی نتوانید تلفن همراه خود را پاسخ دهید و یا شاید نخواهید در هنگام خواب تلفن شما زنگ بخورد. حتی ممکن است...

ادامه مطلب