آموزش فعالسازی color tint در iOS 10

Color tint ویژگی مخفی و علمی iOS 10

ویژگی های جالب زیادی در iOS 10 وجود دارد که بسیاری از آنها مخفی هستند. Color tint یکی از همین ویژگی هاست که بخاطر قرار گرفتن در اعماق settings کمتر کسی از...

ادامه مطلب