کنفرانس ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸ اپل

جزئیات کنفرانس ۱۲ سپتامبر اپل

آنچه درباره کنفرانس 12 سپتامبر اپل باید بدانید اپل در 9 شهریور (31 آگست) یعنی دقیقا 12 روز قبل از روز کنفرانس خود، برای توسعه دهندگان خود دعوتنامه مراسم بعدی خود را ارسال...

ادامه مطلب