قیمت روز آیفون

قیمت روز آیفون XS Max

64GB iPhone XS Maxتست14,500,000 تومانسفارش و خرید
256GB iPhone XS Maxتست15,600,000 تومانسفارش و خرید
512GB iPhone XS Maxتست18,199,000 تومانسفارش و خرید

قیمت روز آیفون XS

64GB iPhone XSتست13,400,000 تومانسفارش و خرید
256GB iPhone XSتست14,950,000 تومانسفارش و خرید
512GB iPhone XSتست17,659,000 تومانسفارش و خرید

قیمت روز آیفون XR

64GB iPhone XRتست10,200,000 تومانسفارش و خرید
128BG iPhone XRتست10,999,000 تومانسفارش و خرید
256GB iPhone XRتست10,850,000 تومانسفارش و خرید

قیمت روز آیفون X

64GB iPhone Xتست12,100,000 تومانسفارش و خرید
256GB iPhone Xتست12,800,000 تومانسفارش و خرید

قیمت روز آیفون 8

64GB iPhone 8تست9,199,000 تومانسفارش و خرید
256GB iPhone 8تست11,489,000 تومانسفارش و خرید

قیمت روز آیفون 8 پلاس

64GB iPhone 8 Plusتست11,349,000 تومانسفارش و خرید
256GB iPhone 8 Plusتست12,659,000 تومانسفارش و خرید