قیمت روز آیفون

قیمت روز آیفون XS Max

۶۴GB iPhone XS Maxتست۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومانسفارش و خرید
۲۵۶GB iPhone XS Maxتست۱۵,۶۰۰,۰۰۰ تومانسفارش و خرید
۵۱۲GB iPhone XS Maxتست۱۸,۱۹۹,۰۰۰ تومانسفارش و خرید

قیمت روز آیفون XS

۶۴GB iPhone XSتست۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومانسفارش و خرید
۲۵۶GB iPhone XSتست۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومانسفارش و خرید
۵۱۲GB iPhone XSتست۱۷,۶۵۹,۰۰۰ تومانسفارش و خرید

قیمت روز آیفون XR

۶۴GB iPhone XRتست۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومانسفارش و خرید
۱۲۸BG iPhone XRتست۱۰,۹۹۹,۰۰۰ تومانسفارش و خرید
۲۵۶GB iPhone XRتست۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومانسفارش و خرید

قیمت روز آیفون X

۶۴GB iPhone Xتست۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومانسفارش و خرید
۲۵۶GB iPhone Xتست۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومانسفارش و خرید

قیمت روز آیفون ۸

۶۴GB iPhone 8تست۹,۱۹۹,۰۰۰ تومانسفارش و خرید
۲۵۶GB iPhone 8تست۱۱,۴۸۹,۰۰۰ تومانسفارش و خرید

قیمت روز آیفون ۸ پلاس

۶۴GB iPhone 8 Plusتست۱۱,۳۴۹,۰۰۰ تومانسفارش و خرید
۲۵۶GB iPhone 8 Plusتست۱۲,۶۵۹,۰۰۰ تومانسفارش و خرید